HITZALDIAK

PONENCIAS

SARRERA

INTRODUCCIÓN

ESPAINIAKO EKOTURISMOAREN TESTUINGURUA  ETA 2018KO EKOTURISMOARI BURUZKO ESPAINIAKO
III. BILTZARRAREN TXOSTENA

Ricardo Blanco

CONTEXTO DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA Y REPORTE DEL III CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO 2018

Ricardo Blanco

ESPAINIAKO EKOTURISMO PRODUKTUAREN KLUBA ETA TURISMOKO BEHATOKIAREN
2018KO DATUAK

Amanda Guzmán

CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA Y DATOS DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO 2018

Amanda Guzmán

EKOTURISMO
EKITALDIAK

EVENTOS DE ECOTURISMO

NATUREWATCH.
NATURA BEHAKETAREN TURISMO TOPAKETA

Alfonso Polvorinos

NATUREWATCH. ENCUENTRO DE TURISMO DE OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Alfonso Polvorinos

MADBIRD. EKOTURISMOAREN ESKAINTZA JENDEARI HURBILTZEARAN PÚBLICO

Manuel Andrés-Moreno

MADBIRD. ACERCAR LA OFERTA DE ECOTURISMO AL GRAN PÚBLICO

Manuel Andrés-Moreno

HELMUGA TURISTIKO GONBIDATUA:
EXTREMADURA

DESTINO INVITADO: EXTREMADURA

NATURAN FILMATU ETA ARGAZKIAK EGITEKO TURISMOAREN ARAUDIA EXTREMADURAN

Atanasio Fernández

LA REGULACIÓN DEL TURISMO DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA EN EXTREMADURA

Atanasio Fernández

TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN EGINKIZUNA EXTREMADURAKO EKOTURISMOAREN GARAPENEAN

Mario Suárez

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EXTREMADURA

Mario Suárez

LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA, EZINBESTEKOA EXTREMADURAKO
TURISMO ORNITOLOGIKOAN

Vanessa Palacios

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, IMPRESCINDIBLE EN EL TURISMO ORNITOLÓGICO EN EXTREMADURA

Vanessa Palacios

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO –
HANDMADE VIAJES

Eduardo Calzas

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO –
HANDMADE VIAJES

Eduardo Calzas

EL RECUERDO LANDETXEA

Claudia Camacho

CASA RURAL EL RECUERDO

Claudia Camacho

NATURALEZA DEL SUR

Adolfo García

NATURALEZA DEL SUR

Adolfo García

NATRURAL EXPLORERS GEOPARQUE

José Antonio Montero

NATRURAL EXPLORERS GEOPARQUE

José Antonio Montero

IV. GAI-MULTZOA. EKOTURISMOA EUSKADIN

EL ECOTURISMO EN EUSKADI

EKOTURISMOA EUSKADIN,
MUGAK ETA AUKERAK; TURISMO JASANGARRIAREN ERRONKA

Elena Moreno

ECOTURISMO EN EUSKADI, LÍMITES Y OPORTUNIDADES: EL DESAFÍO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

Elena Moreno

EUSKADIKO EKOTURISMO GIDAREN
ETA EUSKADIKO EKOTURISMO
SAREAREN AURKEZPENA

Maider Etxebarria eta Iker Urcelay

PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA DE ECOTURISMO DE EUSKADI
Y DE LA RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI

Maider Etxebarria e Iker Urcelay

URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAREN PATRONATUA: TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO GUTUNA EUSKADIN

Nikolas Garcia-Borreguero

PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI: LA CARTA EUROPEA DE
TURISMO SOSTENIBLE EN EUSKADI

Nikolas Garcia-Borreguero

GEOTURISMOA EUSKAL
KOSTALDEKO GEOPARKEAN

Leire Barriuso

GEOTURISMO EN EL GEOPARQUE
DE LA COSTA VASCA

Leire Barriuso

EKOTURISMOA ARABAKO PARKE NATURALETAN. ARAZOAK ETA AUKERAK

Jonathan Rubines

ECOTURISMO EN LOS PARQUES NATURALES
DE ÁLAVA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Jonathan Rubines

EKOETXEA SAREA

Jaione Lamborenea

RED EKOETXEA SAREA

Jaione Lamborenea

ATARIA: TURISMO JASANGARRIRAKO
INGURUMEN-EKIPAMENDUA

Gorka Belamendia

ATARIA: EQUIPAMIENTO AMBIENTAL
PARA UN TURISMO SOSTENIBLE

Gorka Belamendia

AÑANAKO GATZ HARANA:
INGURUMENEKO JASANGARRITASUNA ETA
ONDAREA BERRESKURATZEKO PROIEKTU BAT

Andoni Erkiaga

VALLE SALADO DE AÑANA:
UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EL PATRIMONIO

Andoni Erkiaga

EKOTURISMOAREN SEKTOREA EUSKADIN

EL SECTOR DEL ECOTURISMO EN EUSKADI

AKTIBA, EUSKADIKO TURISMO AKTIBOKO ETA ABENTURA-KIROLETAKO ENPRESEN ELKARTEA

Jabier Fuertes ‘Txapas’

AKTIBA, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO Y DE AVENTURA DE EUSKADI

Jabier Fuertes ‘Txapas’

NEKATUR. EUSKADIKO NEKAZARITZA-TURISMO
ETA LANDETXEEN ELKARTEA

Idoia Ezkurdia

NEKATUR. ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS
Y CASAS RURALES DE EUSKADI

Idoia Ezkurdia

DELIKATUZ,
GR283 IDIAZABAL GAZTAREN IBILBIDEA

Leire Arandia

DELIKATUZ, GR283 RUTA DEL QUESO IDIAZABAL

Leire Arandia

NATOURING TURISMO, COMUNICACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE S.L.

Javier López de Luzuriaga

NATOURING TURISMO, COMUNICACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE S.L.

Javier López de Luzuriaga

WILEXTOURS. WILDLIFE EXPERIENCE TOURS

Pablo Pérez

WILEXTOURS. WILDLIFE EXPERIENCE TOURS

Pablo Pérez

ALLUITZ NATURA

Silvia Formentí

ALLUITZ NATURA

Silvia Formentí

ANGOSTOKO KANPINA

Eduardo Sanemeterio

CAMPING DE ANGOSTO

Eduardo Sanemeterio

ESCRÍBENOS
Para más información