HITZALDIAK

PONENCIAS

INAUGURAZIO EKITALDIA

ACTO INAUGURAL

ZIURTAGIRIEN BANAKETA ESPAINIAKO EKOTURISMO KLUBAREN KIDE DIREN ENPRESEI

VI FORO ECOTURISMO__QF_0423

ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA

I. GAI-MULTZOA

BLOQUE I

EKOTURISMOA PALANKA EKONOMIKO GISA SEKTORE PRIBATURAKO

Sara Sánchez Remacha

EL ECOTURISMO COMO PALANCA ECONÓMICA PARA EL SECTOR PRIVADO

Sara Sánchez Remacha

NEXT GENERATION FUNTSEN
TESTUINGURU OROKORRA ETA PLANAK

Ricardo Blanco

CONTEXTO GENERAL
Y PLANES NEXT GENERATION

Ricardo Blanco

ESPAINIA BERDEAREN
EKOTURISMOAREN PASABIDE

Jesús María García de Cos

CORREDOR DE ECOTURISMO
DE LA ESPAÑA VERDE

Jesús María García de Cos

II. GAI-MULTZOA

BLOQUE II.

 URDAIBAI BIOSFERAKO ERRESERBAREN Naturagune Babestuetako Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna (TJEG)

Nicolás García Borreguero

La Carta Europea de Turismo Sostenible
en Espacios Naturales Protegidos (CETS)
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

Nicolás García Borreguero

EUSKAL KOSTALDEKO
UNESCO GEOPARKEAREN Turismo Helmugen Jasangarritasunerako Plana 2021 (HTJP)

Leire Barriuso

Plan de Sostenibilidad

Turística de Destino 2022 (PSTD)

del GEOPARQUE UNESCO DE LA COSTA VASCA

Leire Barriuso

SRSTRN2000 (Natura-turismoaren

Jasangarritasuna Antzemateko

Sistema Natura 2000 Sarean)

KLUBEAN SARTZEKO MODU GISA

Joseba Carreras

EL SRSTRN2000 (Sistema de Reconocimiento

de la Sostenibilidad del Turismo

de naturaleza en Red Natura 2000)

COMO PUERTA DE ENTRADA AL CLUB

Joseba Carreras

VITORIA-GASTEIZ, EKOTURISMOKO

ZIURTAGIRIA DUEN LEHEN HIRI

Araceli de la Horra

VITORIA-GASTEIZ PRIMER DESTINO
URBANO ECOTURISTA CERTIFICAD

Araceli de la Horra

III. GAI-MULTZOA

BLOQUE III

AKTIBATU ERREFLEXIO-PROZESUAREN ONDORIOEN AURKEZPENA:

GARAI BERRIAK, ERRONKA BERRIA

Idurre Lucas y Ekaitz Zubeltzu

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

DEL PROCESO DE REFLEXIÓN AKTIBATU:

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS RETO 

Idurre Lucas y Ekaitz Zubeltzu

ESCRÍBENOS
Para más información