9.00-9.30
9.00-9.30
9.00-9.30
9.00-9.30
2020ko URTARRILAK 29
29 ENERO 2020
08.30-09.30: ACREDITAZIOAK

09.30-09.45: INAUGURAZIO-EKITALDIA

09.45-10.10
EKOTURISMOA,
BENETAN ETORKIZUNERAKO AUKERA BAT?
‘Elements–Montañas de Ideas’
enpresaren sortzaile eta zuzendari exekutiboa.
10.10-10.30
EKOTURISMOA ESPAINIAN,
EGUNGO EGOERA ETA ERRONKAK
Ricardo Blanco, Turismo Jasangarriaren arloko burua. Turismoaren Garapen eta Jasangarritasun Zuzendariordetza Nagusia. Turismoko Estatu Idazkaritza.
10.30-10.40
WILDSEA EUROPE: KOSTALDE ETA ITSAS EKOTURISMOAREN ALDE APUSTUA
Julia Vera, ‘Travelecoology’ko zuzendaria.
10.40-10.50
EUSKADIKO EKOTURISMO SAREA
Harkaitz Millán, Basquetour-Turismoaren
Euskal Agentziako zuzendari nagusia.
10.50-11.00
URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAREN
TJEK-rekiko ATXIKIMENDUA
Nikolas García-Borreguero, Urdaibaiko
Biosfera Erreserbaren zuzendaria.
11.00-11.10
VITORIA-GASTEIZ,
HIRI-EKOTURISMOKO HELMUGA BATERANTZ
Maider Etxebarria, Vitoria-Gasteizko Udaleko lehenengo alkate ordea, Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saileko zinegotzia.
11.10-11.30: GALDEREN TXANDA
11.30-12.00: BRUNCH-KAFEA
12.00-12.30
EKOTURISMOA SUSTATZEKO ESTRATEGIA ASTURIASEN
Tatiana González, Asturiasko Printzerriko turismoa eta kultura kudeatzeko eta sustatzeko Sozietate Publikoko Merkaturatze Saileko arduraduna.
12.30-12.50
‘FUENTES DEL NARCEA’
LANDA TURISMOKO ELKARTEA
Ana Llano, ‘La Pumarada de Limés’ ostatua.
12.50-13.10
‘BIRDWATCH ASTURIAS’
Joaquín López, 'Birdwatch Asturias’ ekoturismo-jarduera enpresako arduraduna.
13.10-13.30
‘QUEI VITORINO’
Víctor García Rodríguez, ‘Quei Vitorino’ jarduera-, ostatu- eta artisautza-enpresaren arduraduna.
13.30-13.50
‘EL CONVENTU DEL ASTURCÓN’
Pablo Martino, ‘El Conventu del Asturcón’go ostatuaren arduraduna.
13.50-14.05: GALDEREN TXANDA
14.05: JARDUNALDIAREN AMAIERA
Moderatzailea: Xavier Cazorla
08.30-09.30: ACREDITACIONES

09.30-09.45: ACTO INAUGURAL

09.45-10.10
ECOTURISMO, ¿REALMENTE UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO?
Xavier Cazorla, fundador y director ejecutivo de ‘Elements–Montañas de Ideas’.
10.10-10.30
EL ECOTURISMO EN ESPAÑA,
SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS
Ricardo Blanco, jefe de área de Turismo Sostenible. Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. Secretaría de Estado de Turismo.
10.30-10.40
WILDSEA EUROPE UNA APUESTA POR EL ECOTURISMO COSTERO Y MARINO
Julia Vera, directora de ‘Travelecoology’.
10.40-10.50
RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI
Harkaitz Millán, director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo.
10.50-11.00
ADHESIÓN DE LA RESERVA DE URDAIBAI
A LA CETS
Nikolas García-Borreguero, Director de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
11.00-11.10
VITORIA-GASTEIZ,
HACIA UN DESTINO DE ECOTURISMO URBANO
Maider Etxebarria, primera teniente de alcalde, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
11.10-11.30: TURNO PREGUNTAS
11.30-12.00: CAFÉ-BRUNCH
12.00-12.30
LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO
EN ASTURIAS
Tatiana González, responsable del Departamento de Comercialización de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.
12.30-12.50
ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
‘FUENTES DEL NARCEA’
Ana Llano, alojamiento ‘La Pumarada de Limés’.
12.50-13.10
‘BIRDWATCH ASTURIAS’
Joaquín López, responsable de la empresa de actividades de ecoturismo 'Birdwatch Asturias'.
13.10-13.30
‘QUEI VITORINO’
Víctor García Rodríguez, responsable de la empresa de actividades, alojamiento y artesanía ‘Quei Vitorino’.
13.30-13.50
‘EL CONVENTU DEL ASTURCÓN’
Pablo Martino, responsable del alojamiento ‘El Conventu del Asturcón’.
13.50-14.05: TURNO PREGUNTAS
14.05: FIN DE LA JORNADA
Moderador: Xavier Cazorla
2020ko URTARRILAK 30
30 ENERO 2020
EKOTURISMOKO PRESTAKUNTZA JARDUNALDIA, EUSKADIKO ENPRESA SEKTOREARI ZUZENDUA

09.00-10.00
BATERAKO SAIOA
09:00-09:10: Prestakuntza-jardunaldiaren aurkezpena.

09:10-09:45: Zer da ekoturismoa? Aurreikuspenak, erantzukizunak eta etekinak.

09:45-10:00: «Sustainable Tourism: Training for Tomorrow» Erasmus+ proiektuaren aurkezpena.

10.00-10.30

ATSEDENALDIA-KAFEA

10.30-13.00

OSTATU-ENPRESENTZAKO BERARIAZKO LANA
Talde-dinamikak

10:30-11:00: Enpresen eta jardunbide egokien aurkezpena.

11:00-12:15: Osatu jasangarri eta ekologikoagoak sustatzeko ekintzak eta konpromisoak, gai hauetan:

Eskaintza eta naturagune babestuarekiko lotura hobetzea.

Ingurumen-portaera hobetzeko neurriak ezartzea.

Landa-garapena eta ondare-kontserbazioa laguntzea.

12:15-13:00: Espainiako Ekoturismoko Klubeko enpresek martxan jarritako neurriak, ekintzak eta konpromisoak.

10.30-13.00

JARDUERA-ENPRESENTZAKO BERARIAZKO LANA Talde-dinamikak

10:30-11:00: Enpresen jardunbide egokien aurkezpena.

11:00-11:45: Ekoturismoko jarduerak diseinatzeko gakoak:

Mendi-ibili interpretatiboa.

Interes etnografikoko jarduerak, nekazaritza-turismoa, artisautza, tailerrak, etab.

Naturaren behaketa.

11:45-12:30: Gida interpretatzailearen garrantzia ekoturismoko jarduketen diseinuan eta garapenean. Ibilaldi interpretatua Ataria inguruetan.

12:30-13:00: Ekoturismoko jarduketen diseinua.

13.00-13.15

ETENALDIA

13.15-14.30
BATERAKO SAIOA:
TURISMO PRODUKTUA SUSTATZEA,
MERKATURATZEA ETA SORTZEA.

13:15-13:30: Tokiko bidaia-agentzien zeregina eta garrantzia ekoturismoko produktuak merkaturatzean.

13.30-14:25: Talde-lana: produktu ekoturistikoak sortzea ostatu-enpresen eta zerbitzu-enpresen artean.

14:25-14.30

AGURRA ETA JARDUNALDIAREN AGURRA

PRESTATZAILEAK:

Amanda Guzmán, Espainiako Ekoturismo Elkarteko kudeatzailea.

OSTATUEN TALDEA:

 • Joaquín Fernández de Liencres, 'Huerta de Cañamares' enpresa. Sierra de Cazorla, Jaén. 

 • Friederike Ther, 'Al-mihras Ecoturismo' enpresa. Sierra Nevada, Granada.

 • Ana Llano, 'La Pumarada de Limés' landa-etxea. Cangas del Narcea, Asturias. 

 

JARDUERA-ENPRESEN TALDEA:

 • Juan Carlos Poveda, 'Natureda' enpresa. Sierra Nevada, Granada.

 • María Teresa Madrona, 'Sierra&Sol' enpresa eta Ecoturismo Granada bidaia-agentzia. Sierra Nevada, Granada.

 • Víctor García Rodríguez, 'Quei Vitorino' enpresa. Trabau, Asturias.

JORNADA FORMATIVA EN ECOTURISMO DIRIGIDA AL SECTOR EMPRESARIAL DE EUSKADI

09.00-10.00
SESIÓN CONJUNTA
09:00-09:10: Presentación de la jornada formativa.

09:10-09:45: ¿Qué es el Ecoturismo? Expectativas, responsabilidades y beneficios.

09:45-10:00: Presentación del Proyecto Erasmus + ‘Sustainable Tourism: Training for Tomorrow’.

10.00-10.30

PAUSA-CAFÉ

10.30-13.00

TRABAJO ESPECÍFICO PARA EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS Dinámicas de grupo

10:30-11:00: Presentación de empresas y exposición de buenas prácticas.

11:00-12:15: Acciones y compromisos para impulsar unos alojamientos más sostenibles y ecológicos en relación a:

 • Mejorar la oferta y la conexión con el espacio natural protegido.

 • Implantar medidas para la mejora del comportamiento ambiental.

 • Apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio.

12:15-13:00: Medidas, acciones y compromisos puestas en marcha por empresas del Club de Ecoturismo de España.

10.30-13.00

TRABAJO ESPECÍFICO PARA EMPRESAS DE ACTIVIDADES Dinámicas de grupo

10:30-11:00: Presentación y exposición de buenas prácticas de empresas.

11:00-11:45: Claves para el diseño de actividades de ecoturismo:

 • Senderismo interpretativo.

 • Actividades de interés etnográfico, agroturismo, artesanía, talleres...etc.

 • Observación de la naturaleza.

11:45-12:30: Importancia de la guía y el guía intérprete en el diseño y desarrollo de las actividades de ecoturismo. Paseo interpretado por las cercanías de Ataria.

12:30-13:00: Diseño de actividades de ecoturismo.

13.00-13.15

PAUSA-DESCANSO

13.15-14.30
SESIÓN CONJUNTA:
PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO

13:15-13:30: Papel e importancia de las agencias de viajes locales en la comercialización de productos de ecoturismo.

13.30-14:25: Trabajo en grupos: confección de productos ecoturísticos entre empresas de alojamiento y empresas de servicios.

 

14:25-14.30

DESPEDIDA Y CIERRE DE LA JORNADA

FORMADORAS Y FORMADORES:

Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España.

EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS

 • Joaquín Fernández de Liencres, empresa 'Huerta de Cañamares'. Sierra de Cazorla, Jaén.

 • Friederike Ther, empresa 'Al-mihras Ecoturismo'. Sierra Nevada, Granada.

 • Ana Llano, casa rural 'La Pumarada de Limés'. Cangas del Narcea, Asturias.

EMPRESAS DE ACTIVIDADES

 • Juan Carlos Poveda, empresa 'Natureda'. Sierra Nevada, Granada.

 • María Teresa Madrona, empresa 'Sierra&Sol' y agencia de viajes 'Ecoturismo Granada'. Sierra Nevada, Granada.

 • Víctor García Rodríguez, empresa 'Quei Vitorino'. Trabau, Asturias.

 
 

2 días

20 ponentes

4 SESIONES FORMATIVAS

ASTURIAS, destino TUrístico invitado

2 EGUN

20 HIZLARI

4 PRESTAKUNTZA-SAIO

ASTURIAS, helmuga turistiko gonbidatua

 
 
ANTOLATZAILEA | ORGANIZA: 
LAGUNTZAILEA | COLABORA: 
 • https://www.facebook.com/basquetour.
 • https://twitter.com/BasqueTour_EUS
 • https://www.youtube.com/user/basquet

© 2020 Eusko Jaurlaritza | Gobierno Vasco

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila | Departamento de Turismo, Comercio y Consumo