SOLASALDIAK

SARRERA

ESPAINIAKO EKOTURISMOAREN TESTUINGURUA 
ETA 2018KO EKOTURISMOARI BURUZKO ESPAINIAKO III. BILTZARRAREN TXOSTENA

Ricardo Blanco.

ESPAINIAKO EKOTURISMO PRODUKTUAREN KLUBA ETA TURISMOKO BEHATOKIAREN 2018KO DATUAK.

Amanda Guzmán.

 EKOTURISMOKO EKITALDIAK

NATUREWATCH.
NATURA BEHAKETAREN TURISMO TOPAKETA

Alfonso Polvorinos.

MADBIRD. EKOTURISMOAREN ESKAINTZA JENDEARI HURBILTZEARAN PÚBLICO

Manuel Andrés-Moreno.

TURISMO-HELMUGA GONBIDATUA: EXTREMADURA

NATURAN FILMATU ETA ARGAZKIAK EGITEKO TURISMOAREN ARAUDIA EXTREMADURAN.

Atanasio Fernández.

TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN EGINKIZUNA EXTREMADURAKO EKOTURISMOAREN GARAPENEAN.

Mario Suárez.

LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA,
EZINBESTEKOA EXTREMADURAKO TURISMO ORNITOLOGIKOAN.

Vanessa Palacios.

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO -
HANDMADE VIAJES.

Eduardo Calzas.

EL RECUERDO LANDETXEA.

Claudia Camacho.

NATURALEZA DEL SUR.

Adolfo García.

NATRURAL EXPLORERS GEOPARQUE.

José Antonio Montero.

IV. GAI-MULTZOA. EKOTURISMOA EUSKADIN

EKOTURISMOA EUSKADIN,
MUGAK ETA AUKERAK; TURISMO JASANGARRIAREN ERRONKA.

Elena Moreno.

EUSKADIKO EKOTURISMO GIDAREN ETA EUSKADIKO EKOTURISMO SAREAREN AURKEZPENA.

Maider Etxebarria eta Iker Urcelay.

URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAREN PATRONATUA: TURISMO JASANGARRIAREN EUROPAKO GUTUNA EUSKADIN.

Nikolas Garcia-Borreguero

GEOTURISMOA EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEAN.

Leire Barriuso.

EKOTURISMOA ARABAKO PARKE NATURALETAN. ARAZOAK ETA AUKERAK.

Jonathan Rubines.

EKOETXEA SAREA.

Jaione Lamborenea.

ATARIA: TURISMO JASANGARRIRAKO
INGURUMEN-EKIPAMENDUA.

Gorka Belamendia.

AÑANAKO GATZ HARANA:
INGURUMENEKO JASANGARRITASUNA ETA
ONDAREA BERRESKURATZEKO PROIEKTU BAT.

Andoni Erkiaga.

EKOTURISMOAREN SEKTOREA  EUSKADIN

AKTIBA, EUSKADIKO TURISMO AKTIBOKO ETA ABENTURA-KIROLETAKO ENPRESEN ELKARTEA.

Jabier Fuertes ‘Txapas’.

NEKATUR. EUSKADIKO NEKAZARITZA-TURISMO
ETA LANDETXEEN ELKARTEA.

Idoia Ezkurdia.

DELIKATUZ, GR283 IDIAZABAL GAZTAREN IBILBIDEA.

Leire Arandia.

NATOURING TURISMO, COMUNICACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE S.L.

Javier López de Luzuriaga.

WILEXTOURS. WILDLIFE EXPERIENCE TOURS.

Pablo Pérez.

ALLUITZ NATURA.

Silvia Formentí.

ANGOSTOKO KANPINA

Eduardo Sanemeterio.

ponenCIAS

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA Y REPORTE DEL III CONGRESO NACIONAL DE ECOTURISMO 2018.

Ricardo Blanco.

CLUB DE PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA Y DATOS DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO 2018.

Amanda Guzmán.

EVENTOS DE ECOTURISMO

NATUREWATCH. ENCUENTRO DE TURISMO DE OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.

Alfonso Polvorinos.

MADBIRD. ACERCAR LA OFERTA DE ECOTURISMO AL GRAN PÚBLICO

Manuel Andrés-Moreno.

DESTINO INVITADO: EXTREMADURA

LA REGULACIÓN DEL TURISMO DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA EN EXTREMADURA.

Atanasio Fernández.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EXTREMADURA.

Mario Suárez.

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, IMPRESCINDIBLE EN EL TURISMO ORNITOLÓGICO EN EXTREMADURA.

Vanessa Palacios.

MONFRAGÜE NATURAL ECOTURISMO -
HANDMADE VIAJES.

Eduardo Calzas.

CASA RURAL EL RECUERDO.

Claudia Camacho.

NATURALEZA DEL SUR.

Adolfo García.

NATRURAL EXPLORERS GEOPARQUE.

José Antonio Montero.

EL ECOTURISMO EN EUSKADI

ECOTURISMO EN EUSKADI, LÍMITES Y OPORTUNIDADES: EL DESAFÍO DE UN TURISMO SOSTENIBLE.

Elena Moreno.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE ECOTURISMO DE EUSKADI Y DE LA RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI.

Maider Etxebarria e Iker Urcelay.

PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI: LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN EUSKADI.

Nikolas Garcia-Borreguero

GEOTURISMO EN EL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA.

Leire Barriuso.

ECOTURISMO EN LOS PARQUES NATURALES
DE ÁLAVA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES.

Jonathan Rubines.

RED EKOETXEA SAREA.

Jaione Lamborenea.

ATARIA: EQUIPAMIENTO AMBIENTAL
PARA UN TURISMO SOSTENIBLE.

Gorka Belamendia.

VALLE SALADO DE AÑANA:
UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EL PATRIMONIO.

Andoni Erkiaga.

EL SECTOR DEL ECOTURISMO EN EUSKADI

AKTIBA, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO Y DE AVENTURA DE EUSKADI.

Jabier Fuertes ‘Txapas’.

NEKATUR. ASOCIACIÓN DE AGROTURISMOS
Y CASAS RURALES DE EUSKADI.

Idoia Ezkurdia.

DELIKATUZ, GR283 RUTA DEL QUESO IDIAZABAL.

Leire Arandia.

NATOURING TURISMO, COMUNICACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE S.L.

Javier López de Luzuriaga.

WILEXTOURS. WILDLIFE EXPERIENCE TOURS.

Pablo Pérez.

ALLUITZ NATURA.

Silvia Formentí.

CAMPING DE ANGOSTO.

Eduardo Sanemeterio.