hizlariak
ponentes
Jonathan Rubines
Parke Naturalen teknikaria. Arabako Foru Aldundia.

Bokazioz biologoa izanik, bere lanbide-karrera ikertzaile gisa hasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU).

 

Doktorego-ikasle gisa eman zituen 5 urteetan moluskuei, hegaztiei eta ugaztunei buruzko hainbat proiektutan hartu zuen parte eta Ikasketa Aurreratuen diploma lortu zuen. Bere prestakuntza Komunikazioko eta Kazetaritza Zientifikoko master batekin osatu du. 2007an lanean hasi zen Naturagune Babestuetan teknikari-lanak eginez Consultora de Recursos Naturales SL enpresarentzat eta 2008. urtean bere teknikari-zereginarekin jarraitu zuen Arabako Foru Aldundirako bere konturako langile gisa, eta geroago bere enpresa propioarekin: Ekograma SL enpresa.

Gaur egun Ortzadar-Ondare UTE enpresarako lan egiten du eta Naturaguneak kudeatzearekin batera hainbat ingurumen-zerbitzu egiten ditu edo jasangarritasunerako hezten du, beste hainbat jardueraren artean.

Técnico de Parques Naturales. Diputación Foral de Álava.

 

Biólogo vocacional, comenzó su carrera profesional como investigador en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

 

Durante sus 5 años de alumno de doctorado participó en varios proyectos de investigación sobre moluscos, aves y mamíferos y obteniendo su Diploma de Estudios Avanzados. Ha completado su formación con un Master en Comunicación y Periodismo Científico. En 2007 comenzó su trabajo como técnico en Espacios Naturales Protegidos para la empresa Consultora de Recursos Naturales S.L., continuando en 2008 con su tarea de técnico para la Diputación Foral de Álava como trabajador por cuenta propia y más tarde con su propia empresa Ekograma S.L.

Actualmente trabaja para Ortzadar-Ondare UTE compaginando la gestión de Espacios Naturales con la realización de servicios ambientales diversos o la educación para la sostenibilidad entre otras actividades.