9.00-9.30
9.00-9.30
9.00-9.30
9.00-9.30
2020ko URTARRILAK 29
29 ENERO 2020
08.30-09.30: ACREDITAZIOAK

09.30-09.45: INAUGURAZIO-EKITALDIA

09.45-10.10
EKOTURISMOA,
BENETAN ETORKIZUNERAKO AUKERA BAT?
‘Elements–Montañas de Ideas’
enpresaren sortzaile eta zuzendari exekutiboa.
10.10-10.30
EKOTURISMOA ESPAINIAN,
EGUNGO EGOERA ETA ERRONKAK
Ricardo Blanco, Turismo Jasangarriaren arloko burua. Turismoaren Garapen eta Jasangarritasun Zuzendariordetza Nagusia. Turismoko Estatu Idazkaritza.
10.30-10.40
WILDSEA EUROPE: KOSTALDE ETA ITSAS EKOTURISMOAREN ALDE APUSTUA
Julia Vera, ‘Travelecoology’ko zuzendaria.
10.40-10.50
EUSKADIKO EKOTURISMO SAREA
Harkaitz Millán, Basquetour-Turismoaren
Euskal Agentziako zuzendari nagusia.
10.50-11.00
URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAREN
TJEK-rekiko ATXIKIMENDUA
Nikolas García-Borreguero, Urdaibaiko
Biosfera Erreserbaren zuzendaria.
11.00-11.10
VITORIA-GASTEIZ,
HIRI-EKOTURISMOKO HELMUGA BATERANTZ
Maider Etxebarria, Vitoria-Gasteizko Udaleko lehenengo alkate ordea, Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saileko zinegotzia.
11.10-11.30: GALDEREN TXANDA
11.30-12.00: BRUNCH-KAFEA
12.00-12.30
EKOTURISMOA SUSTATZEKO ESTRATEGIA ASTURIASEN
Tatiana González, Asturiasko Printzerriko turismoa eta kultura kudeatzeko eta sustatzeko Sozietate Publikoko Merkaturatze Saileko arduraduna.
12.30-12.50
‘FUENTES DEL NARCEA’
LANDA TURISMOKO ELKARTEA
Ana Llano, ‘La Pumarada de Limés’ ostatua.
12.50-13.10
‘BIRDWATCH ASTURIAS’
Joaquín López, 'Birdwatch Asturias’ ekoturismo-jarduera enpresako arduraduna.
13.10-13.30
‘QUEI VITORINO’
Víctor García Rodríguez, ‘Quei Vitorino’ jarduera-, ostatu- eta artisautza-enpresaren arduraduna.
13.30-13.50
‘EL CONVENTU DEL ASTURCÓN’
Pablo Martino, ‘El Conventu del Asturcón’go ostatuaren arduraduna.
13.50-14.05: GALDEREN TXANDA
14.05: JARDUNALDIAREN AMAIERA
Moderatzailea: Xavier Cazorla
08.30-09.30: ACREDITACIONES

09.30-09.45: ACTO INAUGURAL

09.45-10.10
ECOTURISMO, ¿REALMENTE UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO?
Xavier Cazorla, fundador y director ejecutivo de ‘Elements–Montañas de Ideas’.
10.10-10.30
EL ECOTURISMO EN ESPAÑA,
SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS
Ricardo Blanco, jefe de área de Turismo Sostenible. Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. Secretaría de Estado de Turismo.
10.30-10.40
WILDSEA EUROPE UNA APUESTA POR EL ECOTURISMO COSTERO Y MARINO
Julia Vera, directora de ‘Travelecoology’.
10.40-10.50
RED DE ECOTURISMO DE EUSKADI
Harkaitz Millán, director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo.
10.50-11.00
ADHESIÓN DE LA RESERVA DE URDAIBAI
A LA CETS
Nikolas García-Borreguero, Director de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
11.00-11.10
VITORIA-GASTEIZ,
HACIA UN DESTINO DE ECOTURISMO URBANO
Maider Etxebarria, primera teniente de alcalde, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
11.10-11.30: TURNO PREGUNTAS
11.30-12.00: CAFÉ-BRUNCH
12.00-12.30
LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO
EN ASTURIAS
Tatiana González, responsable del Departamento de Comercialización de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.
12.30-12.50
ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL
‘FUENTES DEL NARCEA’
Ana Llano, alojamiento ‘La Pumarada de Limés’.
12.50-13.10
‘BIRDWATCH ASTURIAS’
Joaquín López, responsable de la empresa de actividades de ecoturismo 'Birdwatch Asturias'.
13.10-13.30
‘QUEI VITORINO’
Víctor García Rodríguez, responsable de la empresa de actividades, alojamiento y artesanía ‘Quei Vitorino’.
13.30-13.50
‘EL CONVENTU DEL ASTURCÓN’
Pablo Martino, responsable del alojamiento ‘El Conventu del Asturcón’.
13.50-14.05: TURNO PREGUNTAS
14.05: FIN DE LA JORNADA
Moderador: Xavier Cazorla
2020ko URTARRILAK 30
30 ENERO 2020
EKOTURISMOKO PRESTAKUNTZA JARDUNALDIA, EUSKADIKO ENPRESA SEKTOREARI ZUZENDUA

09.00-10.00
BATERAKO SAIOA
09:00-09:10: Prestakuntza-jardunaldiaren aurkezpena.

09:10-09:45: Zer da ekoturismoa? Aurreikuspenak, erantzukizunak eta etekinak.

09:45-10:00: «Sustainable Tourism: Training for Tomorrow» Erasmus+ proiektuaren aurkezpena.

10.00-10.30

ATSEDENALDIA-KAFEA

10.30-13.00

OSTATU-ENPRESENTZAKO BERARIAZKO LANA
Talde-dinamikak

10:30-11:00: Enpresen eta jardunbide egokien aurkezpena.

11:00-12:15: Osatu jasangarri eta ekologikoagoak sustatzeko ekintzak eta konpromisoak, gai hauetan:

Eskaintza eta naturagune babestuarekiko lotura hobetzea.

Ingurumen-portaera hobetzeko neurriak ezartzea.

Landa-garapena eta ondare-kontserbazioa laguntzea.

12:15-13:00: Espainiako Ekoturismoko Klubeko enpresek martxan jarritako neurriak, ekintzak eta konpromisoak.

10.30-13.00

JARDUERA-ENPRESENTZAKO BERARIAZKO LANA Talde-dinamikak

10:30-11:00: Enpresen jardunbide egokien aurkezpena.

11:00-11:45: Ekoturismoko jarduerak diseinatzeko gakoak:

Mendi-ibili interpretatiboa.

Interes etnografikoko jarduerak, nekazaritza-turismoa, artisautza, tailerrak, etab.

Naturaren behaketa.

11:45-12:30: Gida interpretatzailearen garrantzia ekoturismoko jarduketen diseinuan eta garapenean. Ibilaldi interpretatua Ataria inguruetan.

12:30-13:00: Ekoturismoko jarduketen diseinua.

13.00-13.15

ETENALDIA

13.15-14.30
BATERAKO SAIOA:
TURISMO PRODUKTUA SUSTATZEA,
MERKATURATZEA ETA SORTZEA.

13:15-13:30: Tokiko bidaia-agentzien zeregina eta garrantzia ekoturismoko produktuak merkaturatzean.

13.30-14:25: Talde-lana: produktu ekoturistikoak sortzea ostatu-enpresen eta zerbitzu-enpresen artean.

14:25-14.30

AGURRA ETA JARDUNALDIAREN AGURRA

PRESTATZAILEAK:

Amanda Guzmán, Espainiako Ekoturismo Elkarteko kudeatzailea.

OSTATUEN TALDEA:

 • Joaquín Fernández de Liencres, 'Huerta de Cañamares' enpresa. Sierra de Cazorla, Jaén. 

 • Friederike Ther, 'Al-mihras Ecoturismo' enpresa. Sierra Nevada, Granada.

 • Ana Llano, 'La Pumarada de Limés' landa-etxea. Cangas del Narcea, Asturias. 

 

JARDUERA-ENPRESEN TALDEA:

 • Juan Carlos Poveda, 'Natureda' enpresa. Sierra Nevada, Granada.

 • María Teresa Madrona, 'Sierra&Sol' enpresa eta Ecoturismo Granada bidaia-agentzia. Sierra Nevada, Granada.

 • Víctor García Rodríguez, 'Quei Vitorino' enpresa. Trabau, Asturias.

JORNADA FORMATIVA EN ECOTURISMO DIRIGIDA AL SECTOR EMPRESARIAL DE EUSKADI

09.00-10.00
SESIÓN CONJUNTA
09:00-09:10: Presentación de la jornada formativa.

09:10-09:45: ¿Qué es el Ecoturismo? Expectativas, responsabilidades y beneficios.

09:45-10:00: Presentación del Proyecto Erasmus + ‘Sustainable Tourism: Training for Tomorrow’.

10.00-10.30

PAUSA-CAFÉ

10.30-13.00

TRABAJO ESPECÍFICO PARA EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS Dinámicas de grupo

10:30-11:00: Presentación de empresas y exposición de buenas prácticas.

11:00-12:15: Acciones y compromisos para impulsar unos alojamientos más sostenibles y ecológicos en relación a:

 • Mejorar la oferta y la conexión con el espacio natural protegido.

 • Implantar medidas para la mejora del comportamiento ambiental.

 • Apoyar el desarrollo local y la conservación del patrimonio.

12:15-13:00: Medidas, acciones y compromisos puestas en marcha por empresas del Club de Ecoturismo de España.

10.30-13.00

TRABAJO ESPECÍFICO PARA EMPRESAS DE ACTIVIDADES Dinámicas de grupo

10:30-11:00: Presentación y exposición de buenas prácticas de empresas.

11:00-11:45: Claves para el diseño de actividades de ecoturismo:

 • Senderismo interpretativo.

 • Actividades de interés etnográfico, agroturismo, artesanía, talleres...etc.

 • Observación de la naturaleza.

11:45-12:30: Importancia de la guía y el guía intérprete en el diseño y desarrollo de las actividades de ecoturismo. Paseo interpretado por las cercanías de Ataria.

12:30-13:00: Diseño de actividades de ecoturismo.

13.00-13.15

PAUSA-DESCANSO

13.15-14.30
SESIÓN CONJUNTA:
PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO

13:15-13:30: Papel e importancia de las agencias de viajes locales en la comercialización de productos de ecoturismo.

13.30-14:25: Trabajo en grupos: confección de productos ecoturísticos entre empresas de alojamiento y empresas de servicios.

 

14:25-14.30

DESPEDIDA Y CIERRE DE LA JORNADA

FORMADORAS Y FORMADORES:

Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo en España.

EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS

 • Joaquín Fernández de Liencres, empresa 'Huerta de Cañamares'. Sierra de Cazorla, Jaén.

 • Friederike Ther, empresa 'Al-mihras Ecoturismo'. Sierra Nevada, Granada.

 • Ana Llano, casa rural 'La Pumarada de Limés'. Cangas del Narcea, Asturias.

EMPRESAS DE ACTIVIDADES

 • Juan Carlos Poveda, empresa 'Natureda'. Sierra Nevada, Granada.

 • María Teresa Madrona, empresa 'Sierra&Sol' y agencia de viajes 'Ecoturismo Granada'. Sierra Nevada, Granada.

 • Víctor García Rodríguez, empresa 'Quei Vitorino'. Trabau, Asturias.

Erronka garbia.png

EUSKADIKO EKOTURISMO
III. Foroa

iiI foro de ECOTURISMO 
DE EUSKADI

 2020ko urtarrilak 29 (Europa Biltzar Jauregia) 

urtarrilak 30 (Ataria, Salburuko Hezeguneen
Interpretazio Zentroa)

29 de enero 2020 (Palacio de Congresos Europa)

30 de enero (Ataria, Centro de Interpretación
de los Humedales de Salburua)

VITORIA-GASTEIZ

 
 

2 días

20 ponentes

4 SESIONES FORMATIVAS

ASTURIAS, destino TUrístico invitado

2 EGUN

20 HIZLARI

4 PRESTAKUNTZA-SAIO

ASTURIAS, helmuga turistiko gonbidatua

 
 
EUSKADIKO EKOTURISMO IiI.FOROA
Iii FORO DE ECOTURISMO DE EUSKADI
ANTOLATZAILEA | ORGANIZA: 
Euskadi BasqueCountry experience.png
GV_blanco.png
LAGUNTZAILEA | COLABORA: 
Soy Ecoturista.png