SOLASALDIAK
ponenCIAS

SARRERA

EKOTURISMOA 2021: ODISEA BAT
NATURAGUNEETAN?

Héctor Ceballos-Lascurain.

EKOTURISMOA ESPAINIAN: NOLA FINKATU HAZTEN
ARI DEN SEKTORE BAT.

Ricardo Blanco.

IREKI BEGIAK!: EKOTURISMOA PERTSONA
GUZTIENTZAT, ZURE MUGEZ HARAGO.

Isaac Padrós​.

EKOTURISMOKO PRODUKTU BERRIAK BIDAIARI
BERRIARENTZAT.

Alfonso Polvorinos.

AKTIBA, LURRA, ITSASOA ETA AIREA:
EKOTURISMOAREN JOERAK.

Marisa Lago Otxoa.

EKOTURISMOA KATALUNIAN,
ETORKIZUNAREN HISTORIA.

Xavier Cazorla.

PRESTAKUNTZA-JARDUNALDIA

ETORKIZUNEKO EKOTURISMOA: HELMUGENTZAKO
ETA ENPRESENTZAKO 10 AUKERA ALDAKETAGARAIETAN

Héctor Ceballos-Lascurain.

IKASGELA 1: Nola hobetu bisitarien kudeaketa
gainezka dauden naturaguneetan.

Xavier Basora, Espai TReS.
 

Marc Garriga, Pirinio Garaietako Parke
Naturala.

 

Javier Gómez-Limón, Europarc España.
 

Jonathan Rubines, Parke Naturaletako
teknikaria. Arabako Foru Aldundia.

IKASGELA 2: Natura eta osasuna: pertsonak ardatz
dituen ekoturismoa.


Pau Calero, SK Kayak, itsasoko jardueretako
enpresa.

 


Beth Cobo, Trescàlia, bidaia-agentzia.

 


Sílvia Gili, Selvans Kooperatiba.

IKASGELA 3: Ostatuak eta esperientziak
berrasmatzea: zure negozioa errentagarri
bihurtzea, ingurua hobetuta.

 

Idoia Ezkurdia, Nekaturreko
gerentea.


Ángela Rodríguez, Travindy España.

Josep Bertomeu “Polet”, Delta Polet, Natura
i Sabers.


 

Mireia Font, Casa Leonardo, El Cinquè Llac y
Gratitud Pallars.

INTRODUCCIÓN

ECOTURISMO 2021: ¿UNA ODISEA EN LOS
ESPACIOS NATURALES?

Héctor Ceballos-Lascurain.

 

ECOTURISMO EN ESPAÑA: CÓMO CONSOLIDAR
UN SECTOR EN CRECIMIENTO.

Ricardo Blanco.

¡ABRE LOS OJOS!: ECOTURISMO PARA TODAS LAS
PERSONAS, MÁS ALLÁ DE TUS LÍMITES.

Isaac Padrós​.

NUEVOS PRODUCTOS ECOTURÍSTICOS PARA EL
NUEVO VIAJERO
​.

Alfonso Polvorinos.

AKTIBA, TIERRA, MAR Y AIRE: TENDENCIAS DE
ECOTURISMO.

Marisa Lago Otxoa.

ECOTURISMO EN CATALUNYA, LA
HISTORIA DEL MAÑANA.

Xavier Cazorla.

JORNADA FORMATIVA

EL ECOTURISMO DEL MAÑANA:
10 OPORTUNIDADES PARA DESTINOS Y
EMPRESAS EN TIEMPOS DE CAMBIO

Héctor Ceballos-Lascurain.

AULA 1: Cómo mejorar la gestión de visitantes en
espacios naturales saturados

Xavier Basora, Espai TReS.


Marc Garriga, Parc Natural de

l’Alt Pirineu.


Javier Gómez-Limón, Europarc España.


Jonathan Rubines, técnico de Parques
Naturales Diputación Foral de Álava.

AULA 2: Naturaleza y salud: ecoturismo centrado
en las personas.


Pau Calero, SK Kayak, empresa de actividades
en el mar.


Beth Cobo, Trescàlia, agencia de viajes.


 

Sílvia Gili, Cooperativa Selvans.

AULA 3: Reinventar alojamientos y

experiencias: hacer rentable tu negocio

mejorando el entorno.

Idoia Ezkurdia, gerente de Nekatur.


Ángela Rodríguez, Travindy España.

 

Josep Bertomeu “Polet”, Delta Polet, Natura
i Sabers.


 

Mireia Font, Casa Leonardo, El Cinquè Llac y
Gratitud Pallars.