hizlariak
ponentes
Carlos Sánchez
Naturaleza y Hombre Fundazioko presidentea

Nekazaritzako teknikaria da eta Ingurumen Kudeaketako masterra dauka, baita Naturagune Babestuetako masterra ere.

2008. urtetik 2011. urtera bitarte, Natura Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunaren Espainiako Batzordearen presidentea izan zen, eta 2004. urtetik 2006. urtera bitarte, presidenteordea izan zen.

1994. urteaz geroztik, Naturaleza y Hombre Fundazioaren presidentea eta zuzendaria da; horrez gain, diziplina anitzeko taldeak koordinatzeaz arduratzen da honako proiektu hauek egiteko:

 • LIFE + proiektua. Mediterraneoko nekazaritza-, baso- eta artzaintza-sistema multifuntzionalak suspertzea praktika operatibo dinamikoak eta errentagarriak erabiliz (2017-2021).

 • LIFE+ proiektua Santanderko Badiako Eraztun Berdea. Natura eta hiria konektatuz (2015-2019).

 • INTERREG Suteen aurkako borroka eta prebentzioa, BIN-SAL biomuga (2015-2019).

 • Proyecto LIFE + Miera ibaiaren Biodibertsitatea kontserbatzea (2014-2018).

 • Proyecto LIFE Iberiar Mendebaldea Kontserbatzearen aldeko Finken Kluba (2013-2018).

 • Iberiar Mesetako Mugaz haraindiko Biosferaren erreserba (2012-2015).

 • Rewilding Europe: Mediterranean Forest Conservation in Western Iberia (2011-2014).

 • LIFE + Iberiar Mendebaldean Biodibertsitatea kontserbatzea: Campanarios de Azabako erreserba (2009-2012).

 • Natura eta Gizakia Pas ibarraren inguruko mendialdean. Landa Sare Nazionalaren proiektu pilotua (2009-2011).

 • Baso Flotatzaileak (2008-2009).

 • Santanderko Badiako Eraztun Berdea (2007-2008).

 • Interreg III-B Eremu Atlantikoa Waterwaysnet (2004-2006).

 • «Bizitzarako Eremuak» programa. Udal-erreserben sare bat sortzea. (2000-2011).

 • Life-Naturaleza proiektua «Biodibertsitatea berreskuratzea eta kontserbatzea Asón ibaiaren arroan». (2003-2005).

 • Nazioarteko Lankidetza Proiektuak egiten laguntzea eta finantzatzea Boli Kostan, Argentinan, Paraguain eta Costa Rican.

Presidente Fundación Naturaleza y Hombre

 

Es Técnico Agrícola, Máster en Gestión Ambiental y Máster en Espacios Naturales Protegidos.

De 2008 a 2011 fue Presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo de 2004 a 2006 Vicepresidente.

Desde 1994 es Presidente y Director de la Fundación Naturaleza y Hombre, responsable de la coordinación de equipos multidisciplinares para la realización de los siguientes proyectos:

 • Proyecto LIFE + Revitalización de sistemas agrosilvopastoriles mediterráneos multifuncionales utilizando prácticas operativas dinámicas y rentables (2017-2021).

 • Proyecto LIFE+ Anillo Verde de la Bahía de Santander. Conectando la naturaleza y la ciudad (2015-2019).

 • INTERREG Lucha y prevención contra incendios, biofrontera BIN-SAL (2015-2019).

 • Proyecto LIFE + Conservación de la Biodiversidad del río Miera (2014-2018).

 • Proyecto LIFE Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico (2013-2018).

 • Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica (2012-2015).

 • Rewilding Europe: Mediterranean Forest Conservation in Western Iberia (2011-2014).

 • LIFE + Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico: Reserva de Campanarios de Azaba (2009-2012).

 • Naturaleza y Hombre en la Montaña Pasiega. Proyecto Piloto de la Red Rural Nacional (2009-2011).

 • Los Bosques Flotantes (2008-2009).

 • Anillo Verde de la Bahía de Santander (2007-2008).

 • Interreg III-B Espacio Atlántico Waterwaysnet (2004-2006).

 • Programa “Áreas para la Vida”. Creación de una red de reservas municipales. (2000-2011).

 • Proyecto Life-Naturaleza “Recuperación y conservación de la biodiversidad en la cuenca del río Asón”. (2003-2005).

 • Colaboración y financiación de Proyectos de Cooperación Internacional en Costa de Marfil, Argentina, Paraguay y Costa Rica.