hizlariak
ponentes
Benjamín Gómez
Ingurumen Zientzietako Graduaren koordinatzailea.
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA.

Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakaslea 1986. urteaz geroztik. UPV/EHUko unibertsitate-katedraduna, Zoologia arloaren barnean, 2010eko apirilaz geroztik.

Gaur egun, UPV/EHUko Ingurumen Zientzietako graduan ematen ditu eskolak. UPV/EHUn dauka esleituta Animalien Biologiaren, Zoologiaren, Biodibertsitatearen, Floraren eta Faunaren Kudeaketaren eta Kontserbazioaren irakaskuntza, eta hainbat sailetan irakasten diren aukerako beste bi irakasgaitan hartzen du parte.

Haren ikerketa-jarduera Faunaren azterketan, kudeaketan eta kontserbazioan oinarritzen da, metodo molekularrak erabiliz. 5 seiurteko eman ditu ikertzen eta «Populazioen Sistematika, Biogeografia eta Dinamika» taldeko ikertzaile nagusia da. Ikerketa horien ondorioz, 60 artikulu idatzi dira JCR adierazlean jasotako aldizkarietan eta indexatu gabeko beste 30 aldizkari zientifikotan, baita 23 argitalpenetan ere liburu gisa edo liburuetako kapitulu gisa.

Coordinador del Grado en Ciencias Ambientales. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.

 

Profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desde 1986. Catedrático de Universidad de la UPV/EHU dentro del área de Zoología, desde abril de 2010.

Actualmente, imparte su docencia en el Grado de Ciencias Ambientales de la UPV/EHU, donde tiene asignada la docencia de Biología Animal. Zoología, Biodiversidad, Gestión y Conservación de Flora y Fauna y participa en otras dos asignaturas optativas impartidas por varios departamentos.

Su actividad investigadora se centra en el estudio, gestión y conservación de la Fauna mediante métodos moleculares. Posee 5 sexenios de investigación y es el IP del grupo “Sistemática, Biogeografía y Dinámica de Poblaciones”. Estas investigaciones han dado lugar a 60 artículos en revistas recogidas en el JCR y otras 30 en revistas científicas no idexadas, así como en 23 publicaciones en forma de libros o capítulos de libros.