hizlariak
ponentes
Amanda Guzmán
Espainiako Ekoturismo Elkartearen kudeatzailea.

Ingurumen Zientzietan lizentziaduna. Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna eremu babestuetan eta turismo-enpresetan ezartzen aditua, eta EUROPARC Federazioaren egiaztatzailea.

13 urteko esperientzia dauka eremu babestuetako eta landa-eremuetako turismo jasangarriari buruzko kontsultoretzan.

 

Espainiako Ekoturismo Elkartearen gerentea. Elkarte hori irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Espainiako Ekoturismo Kluba kudeatzen duena. Klub horrek eremu babestuetan bermatutako ekoturismoaren esperientziak eskaintzen dituzten helmugak eta enpresak biltzen dituen ekimen bat da. Haren helburua produktu horren merkatu berriak (estatuan eta nazioartean) irekitzea eta kokatzea da, helmugen eta ekoturismo-enpresen arteko lankidetza bultzatuz, bazkideentzat interesgarriak izan daitezkeen tresnak sortuz eta sustatzeko ekintzak eginez.

Gerente de la Asociación de Ecoturismo en España.

Licenciada en Ciencias Ambientales. Experta en la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos y empresas turísticas, y verificadora de la Federación EUROPARC. Con 13 años de experiencia en consultoría sobre turismo sostenible en espacios protegidos y zonas rurales.

 

Gerente de la Asociación de Ecoturismo en España, asociación sin ánimo de lucro que gestiona el Club Ecoturismo en España, una iniciativa que agrupa destinos y empresas que ofrecen experiencias de ecoturismo garantizado en espacios protegidos. Su misión es reforzar el posicionamiento y apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales de este producto, impulsando la colaboración entre destinos y empresas de ecoturismo, generando herramientas de interés para los socios y realizando acciones de promoción.

NOLA JARRI HARREMANETAn
CÓMO CONTACTAR

© 2021 Eusko Jaurlaritza | Gobierno Vasco

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila | Departamento de Turismo, Comercio y Consumo